Data Analytics Laboratory

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het Data Analytics Laboratory doet onderzoek naar de ontwikkeling en toepassing van gegevens-analyse technieken voor bedrijfstoepassingen, met als doel het ontwikkelen van intelligentie op organisationeel niveau. Dit betreft het onderzoeksdomein data analytics, waar ook aan gerefereerd wordt, afhankelijk van de breedte van de invalshoek en het toepassingsgebied, als business analytics, data science, data mining en business intelligence. Overkoepelende domeinen zijn Management Science, Decision Sciences en Information Sciences.

Dit onderzoeksdomein bevindt zich op de kruising van meerdere wetenschapsgebieden. Enerzijds wordt voor wat betreft de ontwikkeling en het gebruik van analysetechnieken geput uit statistische en optimalisatie methoden, en voortgebouwd op heuristieken en algoritmen onder andere uit de gebieden operations research, machine learning en artificiële intelligentie. Anderzijds is een diepgaande kennis van het precieze toepassingsgebied vereist, om op een correcte manier het opzet van de analyse te bepalen, om data te verzamelen, voor te bereiden en te analyseren. Ook voor de interpretatie en implementatie van de bekomen resultaten, bijvoorbeeld predictieve of prescriptieve modellen, is toepassings-gerelateerde kennis essentieel. Hiertoe werken we vaak samen met domein experten in onder andere finance, cybersecurity, marketing, operations, en human resources management. De synergiën maar ook botsingen tussen de methoden en praktijken uit deze verschillende domeinen maakt onderzoek in dit veelzijdige gebied bijzonder boeiend en uitdagend.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Data Analytics Laboratory actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of