Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

  • Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De afdeling Analytische Chemie, Toegepaste Chemometrie en Moleculaire Modellering (FABI) maakt deel uit van het Farmaceutisch Instituut van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het bevindt zich in gebouw G, begane grond van de Brusselse gezondheidscampus (campus Jette (zie locatie)) van de universiteit.

De belangrijkste onderzoeksthema's situeren zich in de separatiewetenschappen, chemometrie en moleculaire modellering.
Chemometrie wordt gedefinieerd als de chemische discipline die wiskunde, statistiek en formele logica gebruikt om optimale experimentele procedures te ontwerpen of te selecteren; het bieden van maximale relevante chemische informatie door het analyseren van chemische gegevens en het verkrijgen van kennis over chemische systemen.
In Separation Science is het belangrijkste onderzoeksdoel de evaluatie van "het rationeel gebruik van nieuwe ontwikkelingen in scheidingstechnieken". De beschouwde scheidingstechnieken zijn vloeistofchromatografie (LC - UPLC), capillaire elektroforese (CE), capillaire elektrochromatografie (CEC) en superkritische vloeistofchromatografie (SFC). Onderzoek wordt uitgevoerd op chirale scheiding door middel van alle bovengenoemde technieken. Verder worden chromatografische fingerprint-ontwikkeling voor kruidenextracten en hun toepassingen bestudeerd, evenals het profylaxe-profiel door middel van HPLC en SFC. De vingerafdruktoepassingen kunnen voor verschillende doeleinden worden overwogen, zoals identificatie en QC, gelijkvormigheidsanalyse, classificatie en kalibratiedoeleinden. Hun toepassing vereist meestal het gebruik van multivariate data-analysetechnieken
De gegevensanalyseaspecten van het onderzoek worden hoofdzakelijk uitgevoerd op gegevens van scheidingswetenschap. Ze omvatten bijvoorbeeld het gebruik van experimentele ontwerpen om scheidingen te optimaliseren en multivariate similariteitsanalyses, niet-gesuperviseerde en gecontroleerde discriminatie / classificatiebenaderingen en kalibratieaspecten op vingerafdrukgegevens. Bovendien worden chemometrische technieken gebruikt om de (dis) similariteit van verschillende chirale scheidingssystemen te evalueren, evenals in de vergelijking van SFC-systemen en kolommen.
Moleculaire modellering, of meer specifiek moleculaire computersimulaties, kan worden beschouwd als de "ultieme microscoop" in de zin dat chemische verschijnselen in de oplossingsfase bestudeerd kunnen worden op lengte- en tijdschalen die experimenteel ontoegankelijk zijn, en in een native-achtige omgeving bestaande uit duizenden van oplosmiddelmoleculen. We gebruiken een breed scala aan technieken, variërend van zeer empirische vergelijkingen en moleculaire koppeling over vrije energie verstoringen tot kwantumchemie, om 3 onderzoekslijnen te bevorderen: (1) computerondersteund ontwerp van medicijnachtige moleculen gericht op de Glucocorticoïde Receptor en het cystine / glutamaat antiporter systeem Xc-, (2) inzicht in het mechanisme van chirale scheidingen (zie hierboven) in termen van intermoleculaire interacties en het voorspellen van verschillen in retentie, en (3) de computationele studie van gedeeltelijk verstijfde peptiden en organische mimetica van secundair structuurelementen in eiwitten.

De afdeling maakt ook deel uit van een alliantieonderzoeksgroep met de Universiteit van Gent, meer bepaald met de PAT (Process Analytical Technologies) onderzoeksgroep van T. De Beer. Het heet PAT-Chemometrics en de VUB-groep is voornamelijk betrokken bij de data-analyse-aspecten van het gezamenlijke onderzoek.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of