Wetenschappen van het Systeem Aarde

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het onderzoeksdomein betreft in eerste instantie het fysisch milieu van de aarde, de evolutie daarvan doorheen de tijd, en de interacties tussen biosfeer en geosfeer: geologie, fysische geografie, hydrologie, glaciologie, (paleo)klimatologie, oceanografie, biogeochemie, archeologie...De verbondenheid wordt versterkt en is mede gegroeid door het gebruik van de gemeenschappelijke onderzoeksmethoden isotopen(bio)geochemie en modellering.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Wetenschappen van het Systeem Aarde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of