Organisatieprofiel

Organisation profile

De nieuw samengestelde onderzoekseenheid EDWE verenigt de researchteams Onderwijskunde en Agogische Wetenschappen. Gezamenlijk stellen ze drie speerpunten voor onderzoek voorop: - Verandering en innovatie in onderwijs en vorming - Gemeenschapsvorming - Cultuureducatie In de eerste onderzoekslijn wordt gezocht naar hefbomen voor verandering op verschillende niveaus van het educatief systeem: processen en effecten van innovaties in leren en instructie; factoren, condities en interventies die een impact hebben op het professioneel leren van leraren envormingswerkers; veranderingsprocessen op het niveau van educatieve organisaties (b.v. scholen) en grootschalige hervormingen op macroniveau. De tweede onderzoekslijn focust zich op de verhouding tussen individu en gemeenschap, met het oog op kwaliteit van het samenleven. De betekenissen, condities, randvoorwaarden en knelpunten van diverse vormen van gemeenschapsvorming zijn voorwerp van onderzoek, met aandacht voor specifieke doelgroepen (o.a. ouderen, jeugd, allochtonen, financieel kwetsbaren, digitaal ongeletterden). De derde onderzoekslijn laat een brede waaier van cultuureducatief onderzoek toe, toegepast op een verscheidenheid van doelgroepen en via formele, niet-formele en informele educatie.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Educatiewetenschappen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of