Organisatieprofiel

Organisation profile

"Onderzoek binnen dit team is gericht op een select aantal thema's binnen het domein van het leren, het onderwijs en het beheer in het onderwijs. Onderwerpen zijn: 1. Professionele ontwikkeling van docenten 2. Zelf gereguleerd leren 3. Onderwijs technologie 4. Affectieve sociale aspecten van leren en onderwijzen, meer specifiek: welbevinden 5. School management, meer specifiek: school cultuur en beleidsvorming capaciteit van scholen 6. (Studie) loopbaan counseling Oorspronkelijk was deze lijst het resultaat van de specifieke expertise en voorkeuren van de individuele leden van het team. In de afgelopen jaren is de synergie tussen de verschillende lijnen van het onderzoek de doelstelling geworden. Onderwerpen 1, 4 en 5 zijn succesvol gekoppeld aan een project op het welzijn en de werking van opdrachtgevers in basisscholen. Zelf gereglementeerde leren (thema 2) is een centraal thema in alle andere onderwerpen. Het team streeft naar de samenwerking met andere afdelingen. Sinds 2006 is er het ONVO, een forum voor samenwerking met de lerarenopleiding (IDLO) en volwasseneneducatie (AGOG)."

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Onderwijskunde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of