Experimentele in vitro toxicologie en dermato-cosmetologie

  • Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De onderzoeksgroep In Vitro Toxicologie en Dermato-Cosmetologie (IVTD) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) vormt een hub voor veel veelbelovende O&O-projecten binnen een brede wetenschappelijke reikwijdte. Zij delen allemaal één gemeenschappelijk doel, namelijk een verbetering van de gezondheid en veiligheid van de mens. We bereiken dit door:

Het ontwikkelen van robuuste en menselijke relevante lever-gebaseerde in vitro modellen om onderscheid te maken tussen veilige en toxische kandidaten, waardoor de blootstelling van de mens aan schadelijke producten en veiligheidsgerelateerde drugsafvoer wordt verminderd.

Elucidatiemechanismen die de basis vormen voor ziekten, met focus op lever, huid en recentelijk ook luchtwegen. Meer specifieke belangstelling gaat uit naar acute en chronische levercondities, evenals verschillende vormen van allergische, auto-immune en auto-inflammatoire aandoeningen.

Identificatie van nieuwe geneesmiddeltargets en ziektebiomarkers, en evaluatie van cel- en immunotherapiestrategieën, die uiteindelijk leiden tot nieuwe effectieve therapie-opties.

Ontwikkeling van nieuwe analytische methoden om toxische ingrediënten in b.v. Illegale cosmetische en farmaceutische producten te identificeren.

Het aanbieden van deskundige opleiding in veiligheidsbeoordeling, met nadruk op cosmetica en hun ingrediënten in het kader van de Europese wetgeving.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Experimentele in vitro toxicologie en dermato-cosmetologie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of