Grondslagen van het Economische Denken - Economische en Sociale Geschiedenis

  • Telefoon+32-2-6292692, +32-2-6292671
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Vind ons hier

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het Centrum voor Hedendaagse Sociale Geschiedenis, dat is opgenomen in EDSG, onderzoekt momenteel twee verschillende lijnen. De eerste lijn van onderzoek behoort tot de gevestigde traditie, vooral bij de VUB, van "structurele" onderzoek in de sociale en economische geschiedenis. Met name gebruik makend van bronnen die zich toeleggen op kwantitatieve analyse, ligt de focus op de ongelijkheid van persoonlijke rijkdommen in België in de 19e eeuw, met name met betrekking tot belasting en huisvesting. De tweede lijn van het onderzoek heeft een 'postmoderne' inspiratie en behandelt momenteel het probleem van de historische kennis zelf en de relatie van de historicus met 'zijn' bronnen en historiografie. In die overheersende ader, die als een afzonderlijk onderzoeksthema wordt behandeld, zijn er twee projecten opgetreden: één die betrekking heeft op de relatie tussen historische sociale statistieken en sociaal beleid, de andere die zich richten op de "taal van de arbeid" in de 19e eeuw Ambachtslieden, werknemers en werkgevers praten over hun wederzijdse verplichtingen?).