Algemene Plantkunde en Natuurbeheer

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

"De APNA eenheid omvat 5 onderzoeksdomeinen: 1. Vegetatie onderzoek en spatiotemporele vegetatie analyse -- Doelgroep Vegetatietypen: mangroves, gematigde loofbossen, kurk Eikenbossen, vegetatie van weglekkende zones (met inbegrip van soorten Wetlands); - methoden: klassieke Braun-Blanquet releves, de lucht en de ruimte van remote sensing, GIS, toepassing van hydrologische modellering, sociaal-economische enquetes. 2. Genetische diversiteit, de genetische structuur van populaties en planten taxonomie - target taxa: aquatische macrofyten, oud groei bos Kruidachtige planten, wilg, mangrove boomsoorten, kurkeik, -- Methoden: isoenzym analyse, PCR-gebaseerde technieken, klassieke taxonomische methodologie, met inbegrip van herbarium BRVU. 3. Limnology (zoetwater ecologie) en waterkwaliteit onderzoek -- Doelgebieden: Afrikaanse meren, beken in gematigde gebieden, Weglekkende zones; - methoden: limnologische methodologie, Fytoplankton studies, mer. 4. Natuurbeheer en natuurbeheer beleid - target gebieden: het beheer van de natuur in de bovengenoemde gebieden, - methoden: bovenvermelde laboratoria en veldwerk, vragenlijsten op basis van enquetes, management planning. De regio Brussel (met inbegrip van de Zonienwoud ) is van bijzonder belang zijn voor de vegetatie en de natuur management studies, alsook voor de zoetwater-en water kwaliteit enquetes gedaan in de onderzoeksgroep. 5. Amfibieen in het Indische subcontinent"

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Algemene Plantkunde en Natuurbeheer actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of