• Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het moge duidelijk zijn dat het bestuderen op een geintegreerde (of voldoende holistische) manier van de wijzen van optreden van de overheid in de economie, inzonderheid (zij het niet daartoe beperkt) wanneer dit optreden de maximalistische vorm van werkelijke marktparticipant aanneemt, het samenwerken tussen onderzoekers gespecialiseerd in diverse disciplines betreft.
Wat inzonderheid de juridische dimensie betreft, handelt het hierbij in hoofdorde om het economische recht (waaronder vooral het ondernemingsrecht in zijn diverse geledingen, dus beschouwd vanuit de ruime zijde van het begrip) en het bestuursrecht (zowel het klassiek bestuursrecht als de bijzondere leerstukken van het administratief recht zoals de ruimtelijke ordening en stedenbouw, het milieurecht, enz.).
Deze onderscheiden juridische vakgebieden ma ken bij ultstek de studiegebieden van ( een aantal collegae binnen) de vakgroepen ECOR en STBR uit.
Overigens blijkt uit diverse van de gehanteerde begrippen, zoals "economisch publiek recht", "overheidsonderneming", "openbare of publieke kredietinstelling", "PPS (Publiek Private Samenwerking)" reeds per definitionem dat de beide vakgebieden op evenwichtige basis in het (rechts)wetenschappelijk onderzoek van dergelijke verschijnselen aan bod dienen te komen.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Overheid en ondernemen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.