• Postal address

    Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

GRON heeft als doel het groeperen en structureren van onderzoek naar de groei en ontwikkeling van gezonde en chronisch zieke kinderen. Groei en ontwikkeling moeten in brede zin worden gezien, dat wil zeggen zowel fysiek, psychisch, als ontwikkeling van volwassenheid en (medische) verantwoordelijkheden. Het onderzoek van de groep richt zich op de volgende deelgebieden: Pediatrische pneumologie: Op het gebied van Cystic Fibrosis: Epidemiologische studies in samenwerking met de Belgische CF-registratie (onder toezicht van Sciensano), studies over microbiologie, screening van pasgeborenen, multicenter studies over nasale potentiaalverschilmetingen, zweettesten en andere biomarkers voor CFTR-functie (organoïden), het effect van COVID op CF (nationaal en internationaal), diagnostische uitdagingen (CFSPID, CFTR-RD). Deelname aan klinische proeven met nieuwe moleculen gericht op CFTR-disfunctie. Buiten Cystic Fibrosis: klinische onderzoeken naar RSV, evaluatie van RAS-scores bij RSV-bronchiolitis, tuberculose, allergie (geboortecohort in een multidisciplinaire setting). Pediatrische gastro-enterologie: constipatie, gastro-oesofageale reflux, gastroparese inflammatoire darmziekte (klinische studies met betrekking tot nieuwe farmaceutische ontwikkelingen, gezondheidsvaardigheden en kwaliteit van leven van patiënten, implementatie van internationaal register (Improve Care Now) om beter inzicht te krijgen in de behoeften van patiënten en therapeutische efficiëntie) darmfalen, ondervoeding, melkallergie, voedings- en farmacologische studies. Pediatrische hematologie-oncologie en immunologie: samenwerking in internationale interventiestudies bij kinderkanker, studies over ondersteunende zorgaspecten bij kinderkanker, studies bij stollingsstoornissen, samenwerking met verschillende internationale partners voor patiëntgericht onderzoek naar primaire immuundeficiënties, defecten in het aangeboren immuunsysteem , behandeling van invasieve schimmelinfecties en zorg aan het levenseinde en pijnbehandeling bij kinderen. Pediatrische Nefrologie: samenwerking in nationale en internationale interventie- en observationele studies in fase II en III studies, PK/PD studies, studies betreffende arteriële hypertensie, studies met verschillende antibiotica zowel met gram+ als gram-bacteriën, bij enuresis bij kinderen en kinderen met LUTS symptomen . Samenwerking met verschillende internationale partners voor patiëntgericht onderzoek naar CKD en genetische nierziekten. Neonatologie: samenwerking in multicenter interventionele gerandomiseerde gecontroleerde studies; Ademhalingsondersteuning met neutraal aangepaste beademingshulp bij premature baby's. Kinderpsychiatrie en psychologie: onderzoek naar nieuwe autoriteit en geweldloos verzet; Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit; Autismespectrumstoornis; Neuromodulatie technieken; Eet stoornissen; Somatoforme stoornissen; Jeugdtrauma; Gehechtheid, adoptie en pleegzorg; en geestelijke gezondheid van baby's. Deontologie & Ethiek: deontologische, ethische en juridische implicaties van de zorg voor minderjarigen. Pediatrische endocrinologie en diabetologie: het effect van behandeling met groeihormoon bij kinderen met een kleine gestalte; langetermijneffecten van diabetes bij kinderen, obesitas en anorexia nervosa; farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas bij kinderen; impact van de nieuwste insulines en nieuwste technologieën zoals insulinepompen / CGM's bij type 1 kinderdiabetes; het resultaat van vroegtijdige puberteitsbehandeling; aandoeningen van botmineralisatie bij kinderen; preventie van onvruchtbaarheid, zoals bij Klinefelter-patiënten en oncologische patiënten (in nauwe samenwerking met BITE - http://emgebite.vub.ac.be/); uitkomst van testosteronsubstitutietherapie; diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie.

Keywords

  • Groei
  • Kinderen
  • Ontwikkeling
  • Chronische Ziekten

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Groei en ontwikkeling actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of