• Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De oprichting van deze onderzoeksgroep heeft als doelstelling het onderzoek naar de groei en ontwikkeling van gezonde en chronisch zieke kinderen te groeperen en te structureren. Groei en ontwikkeling dient inde brede zin bekeken te worden, dus zowel lichamelijk, psychologisch als ontwikkeling van maturiteit en (medische) verantwooredlijkheden.
Dit onderzoek van de groep wordt toegespitst op volgende 4 deelgebieden met volgende onderzoekers als ZAP:

1. Darmmucosa integriteit en motoriek : Y. Vandenplas (verantwoordelijke) & G Veereman- Wauters
2. Botgroei en mineralisatie : J. De Schepper (verantwoordelijke)
3. Longmucosa integriteit en immuniteit: Anne Malfroot (verantwoordelijke)
4. Ontwikkeling van het immuunsysteem: Jutte van der Werf ten Bosch
(verantwoordelijke)
5. Evolutie van patientenrechten in functie van leeftijd: Michel Deneyer (verantwoordelijke)

De afdelingen gastro-enterologie, endocrinologie en pneumologie van het UZ Brussel hebben een predoctorale student, bevatten alle nodige technische apparatuur om het onderzoek in deze spitsgebieden uit te voeren en kunnen instaan ( op zichzelf en/of in samenwerking met het UZ Gent & HUDERF) voor de recrutering van de nodige chronisch zieke patienten. Door de samenwerking met Prof Maryse Bonduelle (Medische Genetica UZ Brussel), met Mevr Karin Delanghe (dieetafdeling UZ Brussel), met Prof Ellen Anckaert (dienst Klinische Chemie UZ Brussel) en met Prof Johan Vanderfaillie (vakgroep Psychologie VUB ) kunnen de belangrijkste determinanten van groei en ontwikkeling , namelijk de genetische, nutritionele, hormonale en psychosociale factoren, worden bestudeerd. Speciflek voor de botmineralisatie wordt beroep gedaan op de expertise van dr Olivia Louis (dienst Radiologie) beroep gedaan, voor de anthropometrie op Mathieu Roelants (vakgroep anthropogenetica) en Prof Peter Clarys (faculteit Kine en LO), en voor de immuunfunctie op Prof Mascart (ULB, Erasme). 

Het onderzoek in de gastroenterologie heeft twee polen: motoriek en mucosa integriteit
(inflammatoire darmaandoeningen, ender leiding van collega Veereman). Zij beheert de "Belcro­registry" (Belgian Registry of Pediatric Crohns disease patients). In dlt register zijn 258 patienten opgenomen die 5 jaar gevolgd worden. Het impact van de ziekte en behandeling op hun groei wordt onderzocht.

Uit de klinische activiteiten kindergastroenterologie kunnen diverse groepen met chronisch aandoeningen geselecteerd worden. Het impact van chronisch ziekten op groei en ontwikkeling zal bestudeerd word en voor de volgende groepen:
1 inflammatoire ziekten: ziekte van Crohn, colitis ulcerosa , celiakie, allergie
2 functionele aandoeningen: GERD-IBS, maagledigingsstoornissen
3 genetisch: mucoviscidose, genetische aandoeningen met psychomorische achterstand
4 neurologisch: complexe multipele handicap
5 voeding: sportvoeding bij adolescenten

De invloed van variabelen oa behandeling, voeding en andere omgevingsfactoren zal onderzocht worden. 

- Ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen met kanker: in samenwerking met prof Karin Vanderkerken (HEIM) wordt een onderzoekslijn opgericht die de functie en ontwikkeling van de aangeboren immuniteit bij diagnose en tijdens behandeling van kinderen met maligne aandoeningen bestudeerd.
- Daarnaast heeft onze onderzoeksgroep interesse voor het bestuderen van de ontwikkeling van de aangeboren immuniteit bij kinderen met sickelcell anemie.
- In samenwerking met Prof Vandenplas en Prof G. Veereman Wauters zal een onderzoekslijn worden opgestart die zich zal richten op het evalueren van de ontwikkeling het immuunsysteem v.an kinderen met inflammatoiry bowel disease en de invloed van de verschillende behandelingsstrategieen op deze ontwikkeling.

Er een nauwe samenwerking met de groep van Professor X. Bossuyt (UZ Leuven) naar de ontwikkeling van de aangeboren immuniteit bij kinderen met recidiverende en/of ernstige infecties.
In samenwerking met Dr E. De Vries en prof Mascard (Erasme) wordt onderzoek gedaan naar diagnostiek van kinderen met recidiverende infecties en een vermoeden van common variable immune deficiency
In samenwerking met Prof Johan Vanderfaillie wordt onderzoek gedaan naar psychologische aspecten van het kind met kanker binnen de gezinsstructuur. Dit onderzoek gebeurd olv psychologe Veerle Cosijns.

 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Groei en ontwikkeling actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of