Geschiedenis van sociale processen

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Motivering.

Deze onderzoeksgroep creëert een platform waar het accent ligt op lange-termijnonderzoek van sociale ontwikkelingen. De opleiding Geschiedenis van de VUB heeft een lange traditie op dit terrein, die teruggaat tot de oprichting van de autonome VUB in 1969, en waarin alle huidige ZAP-leden zich moeiteloos kunnen terugvinden. De Onderzoeksgroep HIST zal een unieke plaats in Vlaanderen (en zelfs Europa) bekleden, waar zulke lange-termijnbenaderingen ontbreken.

Onderzoeksactiviteiten.

De nieuwe onderzoeksgroep bestendigt en verdiept hogergenoemde traditie door middel van onderzoek naar brede, internationale processen zoals staatsvorming, verstedelijking, overheidsinitiatieven en levensstandaard van de Oudheid tot heden. Deze thema’s zitten momenteel al in het vizier van het ZAP van de opleiding Geschiedenis, maar de beschikking over een platform laat toe deze activiteiten op elkaar af te stemmen om als geheel naar buiten te komen.

Identificeerbaarheid.

Dit “geheel” heeft te maken met zichtbaarheid (binnen en, vooral, buiten de VUB). Immers, in de nabije toekomst zal de huidige Vakgroep Geschiedenis versmelten met de vakgroepen SKAR en FILO om een nieuwe vakgroep te vormen (naam nog te bepalen). Deze operatie leidt tot de noodzaak een nieuwe onderzoeksgroep op te richten ten einde de onderzoekidentiteit van de historici van de VUB te bewaren en, zoals hierboven aangehaald, meteen te verdiepen. Het bestaan van deze nieuwe, duidelijk herkenbare onderzoeksgroep zal nationale en internationale onderzoekgerichte contacten vergemakkelijken, waarbij multidisciplinaire en diachronische verbanden worden benadrukt, met het accent op sociale geschiedenis. Deze nieuwe onderzoeksgroep verenigt alle ZAP van de huidige vakgroep Geschiedenis (momenteel zijn niet alle professoren lid van een thans operationele onderzoeksgroep binnen de opleiding Geschiedenis), naast AAP, BAP en vrijwillige medewerkers.

Keywords

  • Sociale Geschiedenis
  • Lange-termijnbenadering
  • Methodologie

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Geschiedenis van sociale processen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of