• Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

"Het departement Immunologie en Microbiologie (IMMI) verzamelt het onderwijs op Immunologie, Hematologie en Microbiologie van de Faculteit Geneeskunde. De meeste van de onderwijzende medewerkers hebben ook bezigheden in de klinische departementen van het Universitair ziekenhuis (zie AZ VUB). IMMI herbergt verschillende onderzoeksgroepen geclusterd rond de twee belangrijkste onderwerpen: A / Biologie en behandeling van hematologische ziekten. Deze activiteit is verspreid over de afdelingen Klinische Hematologie en stamcel transplantatie, het klinisch laboratorium van Hematologie en Immunologie, Blood Transfusion Centre Jette en het fundamenteel onderzoekslaboratorium van de faculteit. Specifieke onderwerpen: 1. Biologie van multipel myeloom en gerelateerde ziekten; 2. Moleculaire en fenotypische follow-up van de B-cel maligniteiten tijdens de therapie; 3. Stamcel verwerking van klinische transplantatie; 4. Analyse van het fenotype van hematopoietische stamcellen in de gezondheidszorg en ziekte; 5. Omsluiering van mesenchymale stamcellen in het beenmerg 5. MHC disregulatie in hematologische maligniteiten; 6. Moleculaire analyse van antithrombine deficientie. B / diagnose, epidemiologie en de behandeling van infectieziekten. Deze activiteit vindt plaats in het Laboratorium voor Klinische Microbiologie van het AZ-VUB, dat bacteriologie, Parasitologie, mycologie, virologie en serologie omvat, evenals de AIDS-referentielaboratorium en het centrum voor moleculaire diagnostiek. Volgende specifieke onderwerpen zijn in het kader van studie: 1. Studie van Verocytotoxin-producerende E.coli infecties. 2. Studie van Ureaplasma urealyticum infecties. 3. Studie van aangeboren toxoplasmose. 4. Nieuwe technieken voor moleculaire diagnostiek van infectieziekten. 5. Antimicrobiele gevoeligheid van ziekteverwekkers (oa Anaerobe bacterien, HIV ,...) 6. Surveillance van nosocomiale infecties. 7. Epidemiologische typering van infectieuze agentia. 8. Referentie activiteit voor het programma 'Sentinel laboratoria' van de dienst Epidemiologie van het Wetenschappelijk Instituut van Volksgezondheid: B. Pertussis, Legionella pneumophila, Verocytotoxine-producerende E. Coli en C. Diphteriae."

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Immunologie en Microbiologie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of