Innovation, Diversity and Educational Approaches

  • Telefoon+32-2-6292623, +32-2-6293097
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De alliantieonderzoeksgroep is interdisciplinair samengesteld met onderwijsonderzoekers van zowel de Vrije Universiteit Brussel als de Universiteit Gent. De onderzoekfocus van de alliantieonderzoeksgroep is derhalve ook interdisciplinair en bundelt expertise vanuit de wetenschappelijke (sub)disciplines 'educational sciences' en 'educational sociology'. Vanuit onderwijskundige hoek is onderzoek naar onderwijsinnovatie en -implementatie de belangrijkste onderzoekslijn voor zowel de VUB- als de UGent-partner (respectievelijk vakgroepen Educatiewetenschappen en Onderwijskunde). Vanuit sociologische hoek is de analyse van sociale ongelijkheid en uitsluiting op alle niveaus van het onderwijssysteem een centrale onderzoekfocus. Zowel binnen de VUB (vakgroep Politieke wetenschappen) als UGent (vakgroep Sociologie) lopen verschillende onderzoeksprojecten waarin uitsluitingsmechanismen binnen en buiten onderwijs centraal staan. De gemeenschappelijke onderzoekslijn houdt verband met de relatie onderwijsongelijkheid en onderwijsvernieuwing. Een structurele samenwerking tussen de verschillende onderzoekentiteiten in de vorm van een alliantieonderzoeksgroep heeft als belangrijke meerwaarde dat de bestaande expertise binnen deze diverse subdomeinen gebundeld kan worden en de relatie onderwijsongelijkheid-onderwijsvernieuwing interdisciplinair kan worden benaderd. Voor Vlaanderen is dit een unieke combinatie en ook internationaal wordt onderzoek naar ongelijkheid in onderwijs nog steeds vooral unidisciplinair benaderd. De gemeenschappelijke onderzoekslijn van de alliantieonderzoeksgroep omvat het onderzoek naar onderwijsongelijkheid en de rol van onderwijskundige vernieuwing in het tegengaan van ongelijkheidsmechanismen op micro-, meso- en macroniveau.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Innovation, Diversity and Educational Approaches actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of