• Telefoon+32-2-6292289, +32-2-6292631
  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het Institute for European Studies (IES) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) is een academisch Jean Monnet Centre of Excellence en een beleidsdenktank die zich vooral bezighoudt met de rol van de Europese Unie in een internationale omgeving. Het instituut steunt academisch onderwijs en onderzoek in verscheidene disciplines en verleent diensten aan beleidsmensen, beursstudenten, belanghebbenden en de gemeenschap. Terwijl het Europese Studies in het algemeen promoot, concentreert het IES zich heel specifiek op de interface tussen de EU en de internationale aangelegenheden en instellingen. Het bestudeert de instellingen, het beleid en de wetten van de EU binnen de context van de globalisering en 'global governance'. De disciplines die in het IES worden toegepast, zijn een combinatie van bijvoorbeeld recht, sociale/politieke wetenschappen, economie en communicatiewetenschappen. De activiteiten van het instituut richten zich vooral op de verschillende manieren waarop instellingen en de wettelijke en de politieke wereld in de EU, in zijn lidstaten en op internationaal niveau op elkaar inwerken. Het onderzoekswerk aan het IES richt zich momenteel vooral op de volgende vijf veranderende domeinen: * buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU * milieu en duurzame ontwikkeling * migratie, asiel en diversiteit * informatiemaatschappij * EU en China. Die onderzoeksdomeinen worden met behulp van eigen middelen en externe financiering bestudeerd in de vorm van onderzoeksprojecten, conferenties en workshops. Deze activiteiten leiden regelmatig tot hoogwaardige academische publicaties (boeken en artikelen in tijdschriften). Het IES vormt dankzij dit onderzoekswerk het brandpunt voor het onderricht van Europese Studies aan de VUB. Het instituut coördineert relevante MA-programma's en treedt in dat verband onder meer op als gastheer voor het gerenommeerde Programme on International Legal Cooperation (PILC). Daarnaast helpt het IES mee met de organisatie van een jaarlijkse Summer School over het Europese besluitvormingsproces. De educatieve portefeuille van het IES bestaat verder nog uit een trainingsprogramma met drie e-learning modules over de wetgeving in de EU, over de geschiedenis van Europa, de instellingen en het besluitvormingsproces en over informatiebronnen over Europa op het internet (www.emodules.be). Het IES verleent ook een aantal academische diensten met de bedoeling om de resultaten van zijn onderzoek te verspreiden en zijn onderwijs te promoten en om academische en publieke debatten over actuele Europese thema's te stimuleren. Het instituut maakt optimaal gebruik van zijn centrale ligging in Brussel om regelmatig evenementen te organiseren, zoals de IES Lezingenreeksen, het IES Beleidsforum en andere conferenties en workshops voor academici en/of het publiek dat daarin geïnteresseerd is. Bovendien publiceert het IES een boekenreeks, de IES Werkdocumenten en de driemaandelijkse IES Newsletter. Het instituut heeft academische samenwerkingsprojecten lopen met een hele reeks universiteiten en andere privé- en openbare onderzoeksinstellingen in België en daarbuiten.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Instituut voor Europese Studies actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of