Interuniversitair Instituut voor Bioinformatica in Brussel

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De biowetenschappen worden snel omgezet in een 'whole genome'-benadering, waarbij grote hoeveelheden gegevens beschikbaar worden gesteld door middel van high-throughput technologieën (bijvoorbeeld genomics, transcriptomics, proteomics). Het verzamelen en analyseren van zo'n enorme hoeveelheid data heeft een nauwe en continue interdisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, ingenieurs, computerwetenschappers en bioinformatica nodig. Verschillende teams bij ULB en VUB gebruiken bioinformatica methodes voor hun onderzoek in biologie, biomedische wetenschappen (bijvoorbeeld genetica, oncologie, microbiologie), bioengineering en informatica. De geografische verspreiding van deze wetenschappers in verschillende afdelingen en campussen is echter een belemmering voor het bereiken van de kritieke massa die nodig is voor samenwerkingen en discussies die leiden tot innovatieve en excellente wetenschap. Om dit probleem aan te pakken en de beste werk- en intellectuele perspectieven voor deze wetenschappers te bieden, creëerde de ULB en VUB het Interuniversitair Instituut voor Bioinformatica in Brussel (IB) 2 dat op 1 oktober 2013 zijn werkzaamheden begon in het BC-gebouw van de ULB La Plaine Campus. De (IB) 2 is een actief en groeiend voorbeeld van ULB-VUB onderzoekssamenwerking en is daarom perfect afgestemd op de redenatie van ULB-VUB JRG

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Interuniversitair Instituut voor Bioinformatica in Brussel actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of