• Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Talenstudies behoren tot de spannendste studies, zeker in een stad als Brussel waar, meer dan elders in Europa, verschillende talen worden gesproken. Talenkennis is geen overbodige luxe, maar een onbetwistbare noodzaak in een samenleving waar internationale contacten aan de orde van de dag zijn. Talen studeren is altijd een beetje reizen. Wie talen (be)studeert, krijgt toegang tot andere culturen en verbreedt hierdoor zijn/haar gezichtsveld. Het laat je toe te achterhalen hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de menselijke geest in elkaar zit. Bovendien maakt de ligging van de Vrije Universiteit Brussel in een meertalige stad als Brussel het mogelijk om diverse aspecten van taal en cultuur die verband houden met de Romaanse en Germaanse talen, zelfs met Latijn, persoonlijk te ontdekken. Talen studeren kan je op verschillende manieren. Uit het talenaanbod van Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Latijn maak je een keuze van twee talen. Wil je er later nog een derde taal bijnemen dan kan dit zonder meer. In deze talen ga je dan aan de slag met de studie van taal en literatuur op een totaal andere wijze dan in het secundair onderwijs het geval is. Zo wordt bijvoorbeeld een auteur, een stijl of een stroming uitgediept en/of wordt er ingegaan op aspecten van taal en communicatie en spreekgedrag. Vanzelfsprekend komt ook de praktijk ruim aan bod want talenkennis is een noodzakelijke voorwaarde voor de moderne Europeaan van vandaag.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Taal- en Letterkunde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of