Materialen- en Oppervlaktewetenschappen & Engineering

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Er bestaat in Vlaanderen een historische traditie op het vlak van materiaalonderzoek en in het bijzonder m.b.t. metallische materialen. De onderzoeksbiotoop is ongewoon veelzijdig en omvat verschillende toonaangevende actoren. Naas! de universiteiten met uitgebreide vakgroepen of departementen materiaalkunde (waaronder UGent, VUB) bestaan er oak diverse kennisinstellingen zoals OGAS, CRM, VITO, SCK en Flamac, die in Vlaanderen actief zijn op het domain van (metallisch) materiaalonderzoek. Daarenboven is er oak een betekenisvolle industriele activiteit in de metaalproductiesector met diverse belangrijke bedrijven zoals Arcelor-Mittal, Bekaert, Aleris­Aluminium, SAPA en Umicore. Tevens werd recent de VZ\/11 Strategisch lnitiatief voor Materialen {SIM) opgericht. De aanvragers van deze gemeenschappelijke onderzoeksgroep zijn actief goed ingebed in dit netwerk van materiaalgerelateerde activiteiten. 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Materialen- en Oppervlaktewetenschappen & Engineering actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of