Adres
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De afdeling WERK bestaat in feite uit drie eenheden 'Akoestiek & Vibration', 'Multibody Mechanics' en 'Thermodynamics'. Het hoofddoel van de akoestiek- en trillingsonderzoeksgroep is fundamenteel en toegepast onderzoek op het brede gebied van Akoestiek & Vibratie, met speciale nadruk op signaalverwerking en systeemidentificatie. Het akoestische onderzoek richt zich op geluidsvermogenskarakterisatie van verbrandingsmotoren, numerieke berekening van geluid uit kanalen en geluidskwaliteit van uitlaatsystemen. Sommige onderzoeksprogramma's zijn in samenwerking met Bosal en worden gefinancierd door de IWT. Geluidsvermogensmeting op allerlei apparatuur (elektrisch, elektromechanisch, HVAC) worden uitgevoerd in de anechoic kamer voor industriële klanten. Het onderzoek op het gebied van trillingen is voornamelijk geconcentreerd op experimentele en operationele modale analyse. Geavanceerde systeemidentificatie en meetmethoden zijn ontwikkeld om het dynamische (vibratie) gedrag van complexe mechanische systemen te modelleren vanuit de input / output of output-only metingen. Deze modellen kunnen worden gebruikt om vibro-akoestische problemen op te lossen in auto's, om schade te beoordelen in veiligheidskritische vliegtuigonderdelen, ... Het toepassingsveld is voornamelijk gericht op de automobiel- en luchtvaartindustrie. Onze belangrijkste industriële onderzoekspartners zijn ASCO Industries en LMS International. Het onderzoek wordt vooral gefinancierd door het Vlaams Instituut voor Verbetering van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), de Onderzoeksraad (OZR) van onze universiteit en de Europese gemeenschap.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Werktuigkunde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of