Medische genetica

  • Postal address

    Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De onderzoeksgroep Reproductie en Genetica (REGE) maakt deel uit van het onderzoekscollectief Reproductie Genetica en Regeneratieve Geneeskunde. Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van de menselijke genetica, voortplanting, vroege ontwikkeling en stamcellen

Historisch gezien was de groep geïnteresseerd in metabole ziekten zoals lysosomale opslagziekten en dit heeft geleid tot de nauwe samenwerking van S. Seneca met de neuropediatricians (L. De Meirleir) van het ziekenhuis, die mitochondriale ziekten en misvormingen van de corticale stof onderzoeken ontwikkeling en hun oorzaken.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Medische genetica actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of