• Postal address

    Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De vakgroep Moki zou zich bezighouden met de aspecten van de moeder - kind zorg. De domeinen waar tot op heden onderzoek in werd verricht zijn:

- het onderzoek naar congenitale infecties
- onderzoek naar de oorzaken van vroeggeboorte
- onderzoek in de prenatale diagnostiek van aa,:igeboren en verworven aandoeningen.

Het onderzoek naar congenitale infecties spitst z,ch hoofdzakelijk toe op toxoplasmose en cytomegalovirusinfecties tijdens de zwangerschap, 2 infectieziekten met een hoge prevalentie in Belgie. Het bevat eveneens onderzoek naar andere minder vaak voorkomende infectles zoals Varicella, Parvovirus, Rubella en Enterovirus. Het onderzoek omvat de epidemiologie, de prenatale diagnose, de postnatale diagnose en de follow-up van de kinderen. De jarenlange samenwerking van de dienst Verloskunde met het laboratonum van Microbiologie heeft er toe geleid dat er een grote expertise aanwezig is in het ziekenhuis betreffende deze 1nfectieziekten, wat geleid heeft tot veel gerefereerde pathologie.

Een ander belangrijk onderzoeksdomein is prematuriteit In dit domeln wordt de rol van de vaginale flora bestudeerd in relatie met de kans op vroeggeboorte en neonatale verwikkelingen. Er wordt tevens onderzoek uitgevoerd naar een biochemische merker die vroeg in de zwangerschap het risico op vroeggeboorte kan voorspellen.

Een derde luik behelst de prenatale diagnostiek onderzoek in dit domein wordt uitgevoerd samen met de Centrum Medische Genetica van het UZ Brussel. De samenwerking tussen de 2 diensten bestaat slnds de opstart van het ziekenhuis. Recent werd die samenwerking nog verstevigd doordat een Resident Gynaecologie, Dr. Kim Van Berke!, deeltiJds Verloskunde en deeltijds Genetica verricht
De onderzoeksgroep wenst aan te sluiten bij de cluster "Reproduct1e en Genetica"
(verantwoordelijke K. Sermon).

 

Keywords

  • Congenitale infecties
  • Prematuriteit
  • Prenatale diagnostiek

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Moeder en Kind actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of