Adres
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Onderzoek binnen BSVB moet worden afgestemd op de activiteiten van de onderzoeksgroep Social Movement Agogics (SOBA) en de onderzoeksunit Leisure, Future and Policy Planning (VTBP), die gedetailleerd worden beschreven op de volgende pagina's. SOBA voert onderzoek uit die gericht is op het beschrijven, uitleggen, interveniëren en voorspellen van de acties van individuen en groepen met betrekking tot beleids- en begeleidingsgerelateerde aspecten, alsmede de werking van structuren in de vrijetijdssector in het algemeen en in het bijzonder de sportsector. VTBP ontwikkelt onderzoek op het gebied van vrijetijds-, toekomst- en beleidsplanning. Onderzoek wordt verricht in zowel de particuliere als de publieke sector.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.