Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie

 • Postal address

  Pleinlaan 2

  1050 Brussels

  Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De fusie onderzoeksgroep MOVE (= voormalige BEGE+BEPR+MODI groepen) werd opgericht in 2020, met Prof. Dr. Eva D’Hondt als huidig voorzitter, en maakt deel uit van de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW) van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK). De onderzoeksgroep ‘Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie’ verenigt het enthousiasme en de expertise van jonge en meer ervaren onderzoekers, waarbij een focus op 3 voorname onderzoekslijnen wordt gehanteerd.

 1. Gezondheid

Onderzoek naar:

- Gezondheidsgerelateerd gedrag, inclusief het meten en analyseren van fysieke activiteit, sedentair gedrag, fysieke fitheid, beweging(spatronen), voeding en slaap.

- Determinanten ter promotie van fysieke activiteit en ter reductie van sedentair gedrag, zowel op het niveau van het individu als de omgeving.

- Determinanten van eetgewoontes en specifieke voedingspatronen, zowel op het niveau van het individu als de omgeving.

- Energiebalans gerelateerd gedrag gekoppeld aan welzijn in uiteenlopende populaties, met daarbij specifieke aandacht voor kritische transitieperiodes in de levensloop.

- De economische evaluatie van klinische protocollen en gezondheidsinterventies.

- Lichaamssamenstelling, groei en ontwikkeling.

2. Prestatie

Onderzoek naar:

- Sportprestatie beïnvloedende factoren vanuit verschillende invalshoeken:

 • Biomechanische analyse (2D/3D) van sportspecifieke bewegingen.
 • Technische en tactische aspecten van verschillende sporten en disciplines.
 • Voedingsaspecten gerelateerd aan sportspecifieke lichaams- en prestatiekenmerken.
 • Lichamelijke en psychologische aspecten gelinkt aan verschillende sporten en disciplines.
 • Groei en morfologische ontwikkeling in relatie tot sportspecifieke prestaties.

- De ontwikkeling en beoordeling van effectieve trainingsprogramma’s.

- Het faciliteren en ondersteunen van vooruitgang en prestaties in de topsport, alsook bij sportdeelname op elk niveau voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen.

 3. Motoriek en didactiek

 Onderzoek naar:

- Het bevorderen van ‘fysieke geletterdheid’, gekoppeld aan aspecten van motoriek, pedagogiek en didactiek, zowel op niveau van het individu als de (onderwijs)praktijk en het (gezondheids)beleid.

- Motorische competentie als bouwsteen voor een fysieke actieve levensstijl, met inbegrip van de ontwikkeling en validering van nieuwe tools ter beoordeling van feitelijke en/of (zelf)waargenomen competentie in verschillende bewegingscontexten.

- De rol van motorische coördinatie (in combinatie met groei, ontwikkeling, maturiteit, lichaamssamenstelling, etc.) in het kader van gezondheid in de algemene populatie, en meer specifiek  blessurepreventie binnen (elite) jeugdsport.

- Fundamentele en toegepaste biomechanica en motorische controle in uiteenlopende doelgroepen.

- Pedagogische en didactische methodes in functie van het creëren van meer effectieve, efficiënte, motiverende en activerende bewegings- en gezondheidsbevorderende leeromgevingen.

- De beoordeling van (al dan niet begeleide) zelfstudie en geïntegreerde evaluatievormen binnen gezondheidsgerelateerde opleidingen.

Keywords

 • Beweging
 • Voeding
 • Gezondheid
 • Prestatie

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of