Beweging, Voeding en Gezondheid

  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De onderzoeksgroep BEGE past in de herstrukturering van de vak-en onderzoeksgroepen binnen de faculteit LK. Binnen de ondezoeksgroep BEGE wordt de expertise aanwezig in de vroeger vakgroepen BETR( BEWE) en BIOM(FIGE, KINA, ABIS) gecombineerd. Binnen de onderzoeksgroepworden verschillende al dan niet gedragsmatige factoren van gezondheid onderzocht: beweging, fysieke activiteit, fitheid, voeding. Unieke niches zijn de studies met betrekking tot promotie van fysieke activiteit, experimentele analyses van omgevingsdeterminanten van fysieke activiteit, specifieke voedingspatronen, voedingspatroonanalyse, determinantenvan eet-en leefgewoontes, lichaamssamenstelling, economische evaluatie van klinische-en gezondheidsprotocollen, exploratief onderzoek naar energieverbruik bij verschillende activiteiten en populaties, fysieke activiteit en fitheid van de leerkrachten...De onderzoeksmatige samenwerking met andere faculteiten en onderzoeksgroepen tonen het vakgroepoverschrijdend karakter aan(EDWE, FRIA). De opsomming van de verschillende gezondheidsgerelateerde onderzoeksactiviteiten binnenBEGE verantwoorden het bestaan van deze onderzoeksgroep en omvatten volledig andere onderzoeksdomeinen dan die van de andere onderzoeksgroepen binnen BESW.De leden van BEGE zijn eveneens actieve deelnemers binnen de alliantie onderzoeksgroep VUB-Ugent Physical Activity and Nutrition. Binnen deze alliantie wordt nauw samengewerkt betreffende onderzoek (cfr aantal dubbel docotoraten met Ugent) en wetenschappelijke bijscholing van het personeel.