Multidimensionele signaalverwerking en communicatie

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De IRIS ONDERZOEKSGROEP werd opgericht op 21 december 1988. Digitale beeld/videoverwerking en machinevisie zijn van oudsher en nog altijd onze centrale onderzoeksactiviteiten. Onze motivatie is anticiperen op R&D tendensen zodat we blijvend voorop lopen t.o.v. het evidente. Deze houding drijft ons naar diepgang in het fundamenteel onderzoek. Onze missie is impact realiseren op de transformatieprocessen van de kennismaatschappij, hetgeen ons alert houdt om onze strategische onderzoeksagenda continu bij te sturen en onze achtergrondkennis uit te breiden en te veralgemenen. We zoeken vaak inspiratie samen met andere domeinspecialisten in de nog niet ontgonnen ingenieursproblemen op de interface van diverse applicatiedomeinen. De specifieke doelstelling van de IRIS groep is FUNDAMENTEEL ONDERZOEK, dat verder doorgedreven wordt naar toegepast onderzoek tot op het punt waar de resultaten - indien ze geëxploiteerd worden - een impact hebben op de maatschappij en/of betekenisvolle ICT toepassingen. - De MULTIMEDIA R&D activiteit is toegespitst op het ontwerp van diverse ICT modules die onderdeel zijn van de E2E gedistribueerde en interactieve systeemontwerp keten: datavoorstelling, compressiealgoritmen, transmissie, forensics, visualisatie, computationele modellen, complexiteits- en vermogensmanagement. - In MACHINEVISIE, worden nieuwe concepten geëxploreerd om een uniforme aanpak te definiëren voor diverse applicaties. Deze activiteit vormt een complement bij de bovenvermelde E2E vaardigheden via modules voor audiovisuele signaalanalyse, bewegingsestimatie en -segmentatie, 3D reconstructie vanuit beweging en stereo informatie, segmentatie en classificatie, object tracking, scene analyse gebaseerd op onthologieën, detectie van gebeurtenissen en anomalieën, robotnavigatie en sensoren, data fusie, 3D animatie, positionering en tracking van o.a. draadloze communicatietoestellen. - Op het vlak van TELECOMMUNICATIE NETWERK CONTROLE, spitsen we ons toe op een andere competentie die onontbeerlijk is voor E2E systeemontwerp: heuristische mechanismen en artificiële intelligentie. - In MEDISCHE BEELDVERWERKING en e-HEALTH hebben we drie focussen: (i) robuuste mathematische oplossingsmethoden, als brug tussen inverse problemen en numerieke analyse, (ii) beeldverwerking en beeldanalyse, (iii) menselijke bewegingsanalyse met speciale aandacht naar ouderen toe in het kader van systemen voor gepersonaliseerde gezondheidszorg en welzijn. TECHNOLOGIE- & KENNISTRANSFER, deelname aan diverse waardenketens van ICT applicaties en samenwerking met industrie, overheden, non profit organisaties en hospitalen is een prioriteit voor ons. Vertrekkend van de hierboven beschreven ervaring in fundamenteel onderzoek, vernieuwt de IRIS groep regelmatig zijn onderzoeksactiviteiten en breidt ze uit naar nieuwe applicatiedomeinen in de ICT wereld. Naast medische beeldverwerking - het oudste applicatiedomein in IRIS - bezitten we ook expertise in mobiele platformen en actieve visietoepassingen, mobiele en vaste communicatie, nieuwe media, remote sensing, satellietbeeldverwerking, detectie en lokalisatie van antipersoonsmijnen en mijnenvelden, veiligheid en bewaking.... Samenwerkingsverbanden bestaan met diverse spelers in de waardenketens van deze applicaties. IRIS is ingebed in de vakgroep Elektronica en Informatica, ETRO, waarin drie onderzoeksgroepen samenwerken om een brede waaier van generische technologieën af te dekken, die onmogelijk afzonderlijk kunnen behandeld worden wil men impact realiseren op "real life" applicaties van de kennis- en informatiemaatschappij: namelijk in de micro- en fotonelektronica (LAMI), spraak- en audio verwerking (DSSP) en multidimensionele signaalverwerking en communicatie (IRIS). IRIS is lid van IBBT en heeft uitgebreide samenwerkingsrelaties met IMEC. ETRO genereerde drie spin-off bedrijven: EQCOLOGIC (equalizers voor communicatie), OPTRIMA (3D camera's) en UD (multimedia data en distributie). ETRO is ook erkend als IOF zwaartepunt voor strategisch onderzoek van de VUB.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Multidimensionele signaalverwerking en communicatie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of