Onderzoeksgroep Maritieme Culturen

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het Multidisciplinair Archeologisch Onderzoeksinstituut (MARI) aan de VUB wijdt zich aan het onderzoek en het begrip van het menselijk verleden door verschillende disciplines en methoden samen te brengen. Het huidige archeologisch onderzoek overschrijdt de traditionele disciplinaire scheidslijnen en vereist meer geïntegreerde methodologieën. MARI bevindt zich op het kruispunt tussen geesteswetenschappen en natuurwetenschappen en streeft naar een holistisch begrip van ons verleden. Ons onderzoek, waarbij state-of-the-art veldonderzoek wordt gecombineerd met innovatieve laboratoriumanalyses, illustreert hoe mens en milieu door de tijd heen op elkaar hebben ingewerkt.

Met MARI willen we het volgende onderzoeken:

a) levenswijzen en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen,

b) de ontwikkeling van nederzettings- en stedelijke systemen,

c) veranderingen in de natuurlijke omgeving (invloed van de mens, het klimaat en andere natuurlijke processen) en het effect daarvan op samenlevingen, en

d) begrafenispraktijken, gezondheid, demografie, voeding, mobiliteit en landschapsgebruik van vroegere bevolkingsgroepen.

Op die manier wil MARI verschillende episodes van groei, achteruitgang, instorting en veerkracht binnen menselijke groepen en hun drijvende krachten traceren. Bovendien wil MARI een bijdrage leveren aan het veelbesproken onderwerp van de dynamiek tussen mens, dier en milieu, een van de meest urgente kwesties waarmee wetenschappers vandaag de dag worden geconfronteerd, zoals de wereldwijde klimaatverandering of maatschappelijke duurzaamheid. In de meeste van de huidige spraakmakende debatten over mens en milieu ontbreekt het aan inzicht in ontwikkelingen in de diepe tijd, waaraan dit MARI-onderzoek kan bijdragen. MARI is internationaal erkend voor zijn expertise in de geo-archeologische studie van steden, bioarcheologie, geïntegreerde fytolietenstudies en landschapsarcheologie.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Onderzoeksgroep Maritieme Culturen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of