• Postal address

    Laarbeeklaan 103

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

"De afdeling van Pathologische Biochemie en fysiologie is verantwoordelijk voor het (post) graduaatsonderwijs op dit gebied. Het speelt ook een coordinerende rol bij de organisatie van cursussen en opleidingen in het medisch onderzoek. Binnen haar eigen laboratoria beidt de afdeling de opleiding aan tot Master en Ph.D. Studenten in het kader van onderzoeksprojecten op het gebied van diabetes. De onderzoeksactiviteiten worden ondernomen binnen het bredere kader van het Diabetes Research Centre.Het team is samengesteld uit academisch personeel van de afdeling en het personeel toegewezen door de onderzoeksprogramma's. Het heeft technische expertise ontwikkeld in flow cytometry, cel zuivering, celfunctie en toxiciteitstesten, eiwit analyse en tests, in vitro en in vivo modellen ziekte, autoantibody opsporing. Lopende projecten zijn gericht op de volgende onderwerpen: 1. De analyse van pathogene processen die leiden tot diabetes, in het bijzonder op het niveau van de insuline producerende ?-cellen; 2. De identificatie en biologische betekenis van ziekte markers, en het gebruik ervan in de klinische biologie; 3. De inductie van menselijke ?-cellen neogenese; 4. Het testen van de farmacologische interventies op het niveau van de ?-cellen; 5. De ontwikkeling van ?-cel transplantatie voor de behandeling van diabetes."

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Pathologische Biochemie en Fysiologie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of