• Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Sinds het ontstaan van de mensheid hebben filosofen de gewoonte bij alles wat er bestaat en gebeurt vragen te stellen. Waarom is er 'zijn' en niet veeleer 'niets'? Is de 'waarheid' aanwezig in de dingen of is zij een product van ons denken zelf? Wat is de zin van het leven? Waarom is er onrecht in de wereld? De filosoof is iemand die afstand neemt van zijn leefomgeving, om dan aan de hand van lectuur en studie van boeken enerzijds en van gesprekken met geestesgenoten anderzijds, te reflecteren over de eerste en de laatste dingen. Hij hoopt met zijn discussies en teksten bij te dragen tot een beter begrip van de wereld en tot de verwezenlijking van de menselijkheid. En dat al meer dan 2500 jaar lang. Het logisch en wetenschapsfilosofisch denken onderzoekt de formele en symbolische beginselen van het denkproces en hoe we deze beginselen juist kunnen toepassen. Een voor de hand liggend beginsel luidt: je mag jezelf niet tegenspreken. Maar misschien zijn er ondanks deze wet van het denken toch onvermijdelijke tegenspraken in het wetenschappelijke denken aanwezig. Het hermeneutisch en politiek filosofisch denken leert ons historische en actueel wijsgerige teksten te lezen. De opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel wil zich vooral toeleggen op wijsgerige teksten waarin de dialoog met anderen centraal komt te staan. Ze vraagt zich ook af hoe deze dialoog bijdraagt tot het politieke denken in termen van democratie, pluralisme en verdraagzaamheid. Het ethisch en moraalwetenschappelijk denken onderzoekt de morele problemen van handelende personen en samenlevingsverbanden. Hoe gaan we vandaag om met menselijk lijden ten gevolge van een psychisch trauma, met marginaliteit, met ziekte of met het naderend levenseinde? Hoe zijn rechtvaardige verhoudingen mogelijk in een globaliserende wereld? Hoe kunnen we onverdraagzaamheid jegens allochtonen of andersdenkenden bestrijden?

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of