Political Representation in Diverse Societies

  • Telefoon+32-2-6148113
  • Postal address

    Pleinlaan 5

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Politieke vertegenwoordiging is een cruciaal begrip in de politieke wetenschappen. Door in te gaan bij de krachten van verschillende onderzoekers in dit ontwikkelend onderzoeksdomein, hopen wij verder op het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en op de expertise die deze twee partners hebben opgebouwd. Dit zou dan ook de leidende rol van beide partners in dit onderzoeksdomein versterken en verder ontwikkelen. Door hun potentieel aan te sluiten, streven de betrokken partners ernaar om drie zaken in hun onderzoek te realiseren: Eerst, structurele beveiliging en, waar mogelijk, de bestaande samenwerking tussen hun twee onderzoeksgroepen bevorderen. Onderzoekers van beide partnerinstellingen zullen, waar mogelijk en wanneer opportunistisch, samenwerken op tijdschriftartikelen, conferentiedocumenten en hoofdstukken van boeken. (Verder) medeadvisering van promovendi en gezamenlijk lidmaatschap bij toezichthoudende onderzoekscommissies wordt ook zo mogelijk gezocht. Ten tweede willen de partners hun alliantie gebruiken om nieuw gezamenlijk onderzoek te starten naar de politieke vertegenwoordiging van sociale groepen. Gezamenlijke onderzoeksvoorstellen zullen betrekking hebben op de volgende bekende financieringsbronnen: de specifieke onderzoeksfondsen van hun instellingen, de Onderzoeksinstelling - Vlaanderen (FWO), de onderzoeksprojecten van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid, evenals ad hoc bronnen van Beleidsgerelateerde financiering. We beschouwen hier onderzoek die theoretischer van aard is, maar ook empirisch onderzoek in België en zo veel mogelijk onderzoek dat een internationaal vergelijkend perspectief inneemt. De betrokken onderzoekers hebben reeds toegang tot bestaande wetenschappelijke netwerken en willen deze verder ontwikkelen om ze te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld ECPR Permanente Groepen voor Gender en Politiek, Comité Politieke Sociologie van Internationale Politieke Wetenschappen, ECPR Permanente Groep Politieke Partijen). Ten derde, om deze onderzoeksdoelstellingen te realiseren, moeten investeringen worden gedaan om de twee onderzoeksgroepen verder te leren kennen met elkaar. Bijeenkomsten en discussies zullen de partners beter bekend maken met elkaars onderzoeksdomeinen en actuele onderzoeksprojecten. 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Political Representation in Diverse Societies actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of