• Postal address

    Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

REGE houdt zich bezig met de interfase tussen reproductie en genetica, een ruime benaming die verschillende onderdelen vervat. Zo wordt de genetica van mannelijke infertiliteit en het zoeken naar genen die een rol spelen in de spermatogenese een eerste topic die vooral in samenwerking met het Centrum Medische Genetica wordt onderzocht. Een tweede belangrijke topic omvat de (epi)genetica van embryo's en embryonale stamcellen, dwz onderzoek naar chromosomale afwijkingen, epigenetische veranderingen en onderzoek van stamcellen die drager zijn van een monogene aandoening, als model voor deze aandoeningen. Dit betreft ook onderzoek van het mitochondriaal genoom en differentiatie naar o.m. longweefsel om normale stamcellen en stamcellen die drager zijn van mucoviscidose te vergelijken. Door de belangrijke samenwerking met het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde hebben wij een bijzondere interesse in menselijke embryologie waaronder pluripotentie van preimplantatie embryo's (en de vergelijking met embryonale stamcellen), de cryobiologie en de follow-up op lange termijn van kinderen geboren na medisch begeleide voortplanting. De klinische activiteit van het CRG waar voortdurend wordt gezocht naar nieuwe behandelingen voor infertiliteit en waar bestaande behandelingen voortdurend worden verbeterd, is zeer actief en wordt internationaal herkend. Als historisch gegroeide activiteit en link met de neuropediatrie zouden ook mitochondriale pathologieën en malformaties van corticale ontwikkeling worden onderzocht (samen met Prof. L. De Meirleir, KIND). Recent werd met de komst van Prof. Brugada op onze campus een samenwerking rond cardiogenetica opgezet. De interfase tussen genetica en reproductie is een heel specifieke hybride tak van de biomedische wetenschappen waarin de VUB en onze groep zeer sterk is.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Reproductie en Genetica actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of