Onderzoeksgroep Kritisch Zorgen en cerebrale resuscitatie

  • Postal address

    Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het onderzoek beoogt de mechanismen van het neuroprotectieve effect van milde hypothermie in diermodellen van globale en focal cerebrale ischemie te ontrafelen en de experimentele bevindingen te vertalen naar de klinische benadering van patiënten met wereldwijde en focal cerebrale ischemie. Voor het experimentele werk bestaat er een nauwe samenwerking met het onderzoeksonderzoek in de EFAR-onderzoeksgroep (S. Sarre, R. Kooijman en Y. Michotte)

Deze experimentele bevindingen werden vertaald naar de klinische benadering van patiënten met wereldwijde cerebrale ischemie (The European Hypothermia Network, The European Consortium of Resuscitative Hypothermia Research) en patiënten met focal cerebrale ischemie (Therapeutische hypothermie om het neurologische resultaat in het ischemie beroerte te verbeteren in het IWT project 2006-2009).

Deze vertaling naar de klinische praktijk is ondersteund door een recente Society of Critical Care Medicine consensus over milde therapeutische hypothermie.

In de nabije toekomst zal de nadruk liggen op de zoektocht naar jonge klinici die geïnteresseerd zijn in een academische carrière, ondersteund door experimenteel en klinisch onderzoek, evenals op de aanpak van de patiënt in de directe na-resuscitatieperiode (het post-resuscitation syndroom).

Het mogelijke therapeutische effect van hypothermie bij andere oorzaken van hersenletsel (septische encefalopathie, hemorragische shock, posttraumatisch hersenletsel, ...) bij volwassenen en bij kinderen wordt ook verder onderzocht. Onder deze omstandigheden zullen de mogelijke effecten van nieuwe ventilatiemodaliteiten (Neuronally Adjusted Ventilatory Assist) ook worden bestudeerd.

Verkorte verblijfsduur in de ICU, minder co-morbiditeit en complicaties, betere levenskwaliteit en aanpassing aan de samenleving van de patiënt, evenals betere gebruik van de financiële middelen zijn voor de hand liggende resultaten. Ook van essentieel belang is dat dit onderzoek zal leiden tot een beter onderwijs van kritieke-zorgartsen en zorgverleners, betere genezing en zorg en veranderende grenzen.

In dit opzicht zijn enkele belangrijke onderwerpen van de groep:

1. Therapeutische hypothermie om het neurologische resultaat in het ischemie beroerte te verbeteren in het IWT project 2006-2007.

2. het Europees hypothermia netwerk; Het Europese Consortium van Resuscitair Hypothermie Onderzoek (EC-RHR) voor het 7e VP

3. Transnasale koeling na hartstilstand - haalbaarheid - in hospital studie

4. Transnasale koeling na hartstilstand-CP 1012 prehospitale studie

5. Effect van milde hypothermie op ongecontroleerde hemorragische shock bij ratten

6. Effect van milde hypothermie op focale ischemie bij ratten

7. Nieuwe ventilatiewijze: Neurally Adjusted Ventilatory Assist

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Onderzoeksgroep Kritisch Zorgen en cerebrale resuscitatie actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of