Onderzoeksgroep Urgentie- en Rampengeneeskunde

  • Postal address

    Laarbeeklaan 101

    1090 Jette

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De oprichting en erkenning in februari 2011 van de nieuwe onderzoeksgroep [Onderzoeksgroep Urgentie- en Rampengeneeskunde (URGE) - Research Group on Emergency and Disaster Medicine (ReGEDiM)] vindt zijn oorsprong in de geaccrediteerde master na masteropleidingen in de Urgentiegeneeskunde en in de Rampengeneeskunde [European Master in Disaster Medicine - EMDM]. Beide opleidingen kunnen aan de Vrije Universiteit Brussel gevolgd worden en werden in 2012 opnieuw gevisiteerd. Samen met de andere Vlaamse universiteiten en de beroepsvereniging wordt een onderwijsprogramma in de Urgentiegeneeskunde aangeboden (Vlaamse Academie voor Urgentiegeneekunde). De master na master in de Rampengeneeskunde wordt reeds gedurende 10 jaar georganiseerd binnen een internationaal interuniversitair kader. Op vlak van onderzoek was de vorige (niet-officiële) onderzoeksgroep Rampengeneeskunde promotor en coördinator van een Leonardo da Vinci project van de Europese Gemeenschap samen met andere onderzoekscentra [I SEE : Interactive Simulation Exercise for Emergencies EU 203, 1.10.2004-30.09.2007]. Het I SEE project werd door de Europese Commissie als "best practice project" binnen het Leonardo da Vinci programma 2000-2006. Teneinde deze internationale onderzoeksactiviteit verder te kunnen uitbouwen werd samen met andere Europese partners [Universita dei Piemonte Orientale, Hôpitaux Universitaires de Genève, Université de Genève, Schweizerische Akademie für Militär und Katastrophenmedizin] de EMDM Academy opgericht in 2008. Ook in het domein van de Urgentiegeneeskunde zijn er verschillende projecten lopend waarbij samenwerking bestaat met andere onderzoeksgroepen, de industrie en overheidsdiensten. De oprichting in 2011 van URGE [ReGEDiM] was absoluut noodzakelijk om de sleutelrol die de VUB speelt in het onderwijs- maar zeker in het onderzoeksgebied van de Urgentie- en Rampengeneeskunde te consolideren en verder te ontwikkelen zowel op nationaal als internationaal vlak. Het aanbieden van een sterk onderwijsprogramma kan alleen maar als in dezelfde vakgebieden een gestructureerde en kwaliteitsvolle onderzoeksactiviteit aanwezig is.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Onderzoeksgroep Urgentie- en Rampengeneeskunde actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of