Onderzoekcentrum Romeinse Samenleving

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De kemleden van het Roman Society Research Center zijn de vier ZAP-leden aan UGent en VUB. Zij vormen een jonge groep (het oudste ZAP lid is 46 jaar), maar genieten een sterke intemationale reputatie en kunnen uitstekende publicatiedossiers voorleggen ( cf. Luik III van de aanvraag). Zij zijn actief in intemationale onderzoeksprogramma's, worden uitgenodigd als key-note speakers en hebben ruime intemationale contacten opgebouwd met onderzoekers aan topuniversiteiten overal ter wereld.
Elk werkt voomamelijk op de geschiedenis van de Romeinse wereld, inclusief de oostelijke (Griekstalige) provincies. Het snijvlak tussen sociale en economische structuren vormt een zwaartepunt in hun onderzoek (zie Luik III). Hiervandaan gaan onderzoekslijnen uit naar culturele en sociale geschiedenis (Laes), politiek-institutionele en demografische geschiedenis (Erdkamp ), economische en monetaire geschiedenis (V erboven) en sociaal-politieke geschiedenis vanuit een sociologische invalshoek (Zuiderhoek). Onderzoek door promovendi en postdoctoraal onderzoekers aan de UGent en VUB vindt aansluiting bij de belangstelling en expertise van hun ( co )promotoren. (zie Luik III)
Vanuit de expertise van de ZAP-kemleden wil het RSRC zich richten op de economische, sociale, politieke en mentaliteitsgeschiedenis van de Romeinse Wereld (Se eeuw v.Chr. - 6e eeuw n.Chr.). Dit omvat ook het gehelleniseerde Oosten van het Romeinse Rijk en de Late Oudheid, evenals de hulpwetenschappen die zich bezig houden met de voomaamste historische bronnen, zoals epigrafie, papyrologie en numismatiek. Disciplines die buiten de strikt historische wetenschap vallen, zoals taal- ­en letterkunde, worden uitgesloten. Dit geldt ook voor archeologische studies voor zover deze zich strikt focussen op methodologische aspecten van de archeologie en zich niet inschrijven in een ruimer historisch onderzoek (bvb naar handelsstromen, voedingspatronen, levensverwachting, ... ) ..

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Onderzoekcentrum Romeinse Samenleving actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of