Samenleving en Ouderen Onderzoekslab

  • Telefoon+32 494 136868
  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Sociale relaties en maatschappelijke participatie van ouderen omvat een breed scala aan sociale onderzoeksonderwerpen zoals maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk, sociale cohesie, eenzaamheid, culturele participatie, en (in)formeel levenslang leren.  Zorg en zorgzame buurten vertrekt vanuit een diepgaande kritiek op traditionele, voornamelijk probleemgerichte en medisch georiënteerde zorgsystemen. De onderzoeksprojecten binnen dit thema richten zich op innovatieve, gemeenschapsgerichte zorgonderwerpen (vb. collaboratieve modellen in de zorg, nieuwe zorgberoepen en -rollen), met als doel de toegang tot en de kwaliteit van ouderenzorg te verhogen. Subthema's zijn bijvoorbeeld community health workers, dementiezorg voor ouderen met een migratie-achtergrond, detectie en preventie, en betekenisvolle zorg. Wonen en woonomgeving is het derde onderzoeksthema. Aangezien huisvesting één van de belangrijkste sociale determinanten is om zelfstandig te blijven wonen, ligt de focus hier op de kwaliteit van de woning en de woonomgeving bij ouderen. Subthema's zijn bijvoorbeeld innovatieve woonvormen (zoals cohousing), woningontwerp en -renovatie, wooncarrières en thuisgevoel, leeftijdsvriendelijke omgeving en fysieke inrichting van de buurt.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Samenleving en Ouderen Onderzoekslab actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of