• Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

SASO richt zich op het bestuderen van ontwikkelings-, maatschappelijke en beleidsgerelateerde problemen met betrekking tot sportbetrokkenheid van verschillende segmenten van de bevolking (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met een handicap, elite atleten). Deze kwesties hebben betrekking op sportdeelname binnen verschillende contexten (d.w.z. georganiseerde, informele en alternatief georganiseerde sport) en niveaus (dat wil zeggen grass root en elite sport). SASO heeft geavanceerde theorieën en methodieken met betrekking tot de meting, ontwikkeling en verbetering van de processen en prestaties van sportbeleid en sportorganisaties. In verband met gras roots sport heeft SASO (gesuperviseerd door Marc Theeboom) een bijzondere interesse ontwikkeld om individuele en sociale betekenissen van sportdeelname onder specifieke 'doelgroepen' te bestuderen (bijvoorbeeld sociaal achtergestelde jongeren, etnische minderheden). Deze interesse heeft oorspronkelijk geleid tot het uitvoeren van voornamelijk toegepast en beleidsvoorbereidend  onderzoek. In de afgelopen jaren is een aantal doctorale studies ingeleid, waarbij rekening wordt gehouden met het potentieel van sport voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de jeugd. In de loop der jaren zijn de leden van SASO steeds meer betrokken geweest bij samenwerkingen met gerespecteerde internationale partners over het onderwerp grass roots sport en -ontwikkeling. Wat de elitesport betreft, heeft SASO onder toezicht van Veerle De Bosscher sinds 2002 een wereldwijd internationaal onderzoeksplatform voor samenwerking ontwikkeld, met de naam SPLISS (Sportbeleidsfactoren die leiden tot internationaal sportsucces), waarbij onderzoekers uit meer dan 20 landen worden betrokken. De SPLISS-groep is een wereldwijd toonaangevend netwerk dat groeiende erkenning ontvangt van internationale organisaties, zoals internationale federaties, het IOC en de Europese Unie. Onder de paraplu van SPLISS werken momenteel drie promovendi en worden drie gezamenlijke promovendi met internationale partners gepland.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Sport en Samenleving actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of