• Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Vind ons hier

Organisatieprofiel

Organisation profile

Deze onderzoeksgroep focust zich op onderzoek binnen het domein van sportmanagement en -marketing. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan kwaliteits-en succesbepalende
factoren voor sportgerelateerde functies, producten en organisaties (micro-, mesa-en macro­
niveau). Anderzijds wordt ook vaak de effectiviteit van de sportaanbieders en het beleid
geanalyseerd, rekening houdende met de specificiteit van de sport, de toepassingsvorm en de situationele context. Deze gegevens en resultaten warden vaak vergeleken in benchmarking studies.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Sportmanagement actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.