Cluster voor duurzame chemische processen : Scheidingstechnologieën, economische analyse en beleidsvorming

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De multidisciplinaire en interfacultaire STEP onderzoeksgroep van de VUB draagt bij aan het versnellen van de innovatiecyclus van duurzame processen voor de chemische industrie, een grote uitdaging die tegen 2050 moet worden bereikt, zo niet eerder in lijn met de Europese Green Deal 2030. Dat doen we door niet alleen de technologische uitdagingen grondig te bekijken, maar ook het economische en wetgevende kader, zodat er haalbare oplossingen kunnen worden voorgesteld die voldoen aan de eisen van onze samenleving en industrie.

 

STEP (Separation Technology & Economics and Policymaking for sustainable chemicals production) combineert daarom enerzijds de expertise van de afdeling Chemical Engineering (CHESS, voorheen CHIS) op het gebied van scheidingstechnologie en procesintensivering met anderzijds de knowhow van de Brussels School of Governance (BSOG)/ Institute for European Studies (IES) op het gebied van beleidsvorming, economische modellering en diepgaande analyse van grondstoffen, productstromen en chemische processen op bedrijfs- en sectorniveau. Op deze manier dient de onderzoeksgroep de transitie naar een duurzame chemische industrie op een complementaire en holistische wijze en kan ze deze expertise als dusdanig beter profileren en aanbieden.

 

Meer specifiek voert het Department of Chemical Engineering fundamenteel en toegepast technologisch onderzoek, zowel door state-of-the-art computationele modellering als geavanceerde experimentele screening, inclusief het op de industrie afgestemd ontwerp van laboratorium- en proefschaaltesteenheden. CHESS is actief op het gebied van katalyse- en scheidingstechnologie, adsorptive CO2 captatie, recuperatie van hernieuwbare chemicaliën en zuivering van afvalstromen.

Deze innovatieve technologieën voor de productie van klimaatvriendelijke chemische stoffen worden door het Institute of European Studies (IES) geevalueerd om hun bijdrage aan de klimaattransitie van de chemische en basismaterialenindustrie aan te tonen. Dit omvat het in acht nemen van de techno-economie, schaalvergroting en mogelijke grootschalige toepassingen.

 

De geïntegreerde aanpak van STEP draagt bij aan een brede technologiemapping en industrieel roadmap onderzoek, dat de weg wijst naar een bloeiende duurzame chemische industrie.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Cluster voor duurzame chemische processen : Scheidingstechnologieën, economische analyse en beleidsvorming actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of