Theatraliteit en werkelijkheid

  • Postal address

    Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

De Associatiewerkgroep Theatraliteit en werkelijkheid (THEA) wil de wetenschappelijke en artistieke onderzoeksexpertise met betrekking tot theater en theaterwetenschap binnen de Universitaire Associatie Brussel bundelen en stelt zich expliciet tot doel om bruggen te slaan tussen artistieke praktijk, artistiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van theater, performance en theatraliteit. Zowel hedendaagse artistieke praktijken als historische vormen van theatraliteit komen binnen dit kader aan bod. De werkgroep beschouwt zich als de directe erfgenaam van de voormalige VUB-onderzoeksgroep omtrent Politiek Theater (o.l.v. Dina Hellemans), die baanbrekend onderzoek verrichtte op het snijvlak van praktijk, geschiedenis en theorie. De werkgroep THEA focust zich specifiek op theater en theatraliteit. De centrale onderzoekslijn binnen deze werkgroep wordt gevormd door de spanningsverhouding tussen theatraliteit (het onderzoeksobject is dus breder dan theater strictu senso) en werkelijkheid. Het onderzoeksprofiel van deze werkgroep is dan ook nadrukkelijk contextueel: hoe structureert, constitueert een context en een bijhorend betekenisregime de theaterpraktijk? De omgekeerde vraag is evenzeer aan de orde: in welke mate en hoe beïnvloedt, beïnvloeden, contamineren, bevragen historische of contemporaine vormen van theatraliteit de werkelijkeheid waarin zij ageren? Of anders geformuleerd: hoe structureert een (cultuurhistorische context) de theaterpraktijk en hoe kan die praktijk veranderingen in de omringende werkelijkheid via representatie denkbaar maken en bevragen? Bijzondere aandacht binnen deze spanningsverhouding gaat naar volgende punten: 1. De spanningsverhouding tussen performatieve en documentaire praktijken; 2. Theatraliteit en stedelijke werkelijkheid (een samenwerking met de Cosmopolis-groep lijkt ons dan ook vanzelfsprekend); 3. Intermediale verbeeldingen van de spanningsverhouding tussen theatraliteit en werkelijkheid, zowel binnen een historische (zie het onderzoek omtrent historische werkelijkheid en barokke theatraliteit) als een contemporaine context. Concreter zal dit profiel leiden tot onderzoek omtrent volgende onderwerpen: - Waarachtigheid en authenticiteit als artistieke strategie én als culturele code. - Sociaal-artistieke praktijk - Theatraliteit, stedelijkheid en urban culture - Politieke en historische theatraliteit - Theatrale representatie van geweld - Documentaire strategieën en intermediale verbeelding - Theater en etnografie, theatraliteit en postkoloniale verbeelding

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Theatraliteit en werkelijkheid actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of