UGENT VUB Alliantie Onderzoeksgroep Informatiesystemen

  • Telefoon+32-2-6291606
  • Pleinlaan 2

    1050 Brussels

    Belgium

Organisatieprofiel

Organisation profile

Het hoofddoel voor de opbouw van deze alliantie onderzoeksgroep is het opzetten van een officiële onderzoeksgroep waarin de huidige gezamenlijke onderzoeksactiviteiten kunnen worden gehandhaafd en uitgebreid. In deze context worden twee gemeenschappelijke onderzoeksthema's onderscheiden: ontologie-driven requirements engineering en business process integration. Ontologie-driven requirements engineering: Door de jaren heen hebben prof. Poels en zijn team ervaring opgedaan in het conceptuele modelleringsonderdeel van requirements engineering (bijvoorbeeld doelmodellering, bedrijfsprocesmodellering, domeinspecifieke modellering). Door deze kennis te combineren met de kennis van de ontologie en ontologie engineering van het VUB team, zijn we van plan om de rol van ontologieën in het requirements engineering proces in detail te onderzoeken. Meer specifiek zijn we van plan methoden te ontwikkelen die het gebruik van ontologieën vergemakkelijken om het hergebruik van domeinkennis tijdens het modelleringsproces te verbeteren en derhalve de kwaliteit van de ontwikkelde modellen te verbeteren. De voorgestelde methoden, modelleertalen en modellen zullen empirisch geëvalueerd worden met behulp van zowel business cases als experimenten. De oprichting van deze alliantie onderzoeksgroep moet het makkelijker maken om passende zaken te vinden met behulp van het Solvay business school netwerk. De onderzoeksalliantie kan de groep van mogelijke deelnemers verder uitbreiden voor de experimenten. Het hebben van groepen van studenten aan twee universiteiten maakt het mogelijk om de frequentie van het uitvoeren van experimenten te verhogen en ook een van de groepen te gebruiken als een pre-test voor het ontwerpen van een experiment. Business process integration: Tegenwoordig werken bedrijven in een zeer vluchtige omgeving waar ze hun bedrijfsprocessen snel met hun partners kunnen integreren. In dit onderzoeksonderwerp onderzoeken we hoe deze integratie van het bedrijfsproces wordt beheerd met behulp van twee verschillende benaderingen. Aan de ene kant wordt een pragmatische aanpak gevolgd, waarin wordt gekeken hoe integratie van informatiesystemen eigenlijk plaatsvindt met behulp van procesmijntechnieken die de logboeken van de informatiesystemen van twee verschillende bedrijven integreren. Anderzijds onderzoekt dit onderzoeksonderwerp ook hoe gedeelde bedrijfsontologieën kunnen worden gebruikt voor het integreren van bedrijfsprocessen. De twee onderzoeksgroepen zijn ook gekoppeld aan het type informatiesysteem (IS) onderzoek dat bij beide entiteiten wordt uitgevoerd. Meer specifiek zijn beide groepen gericht op ontwerpwetenschappelijk onderzoek dat een constructief georiënteerde visie op IS-onderzoek benadrukt rond het ontwerpen en bouwen van innovatieve IT-artefacten die beide theoretische bijdragen maken en helpen bij het oplossen van de huidige en verwachte problemen van beoefenaars. Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaring met vroegere ontwerpwetenschappen aan beide universiteiten essentieel is voor de ontwikkeling en evaluatie van de nieuwe IT-artefacten die zijn bedoeld door de geïdentificeerde gemeenschappelijke onderzoeksthema's.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop UGENT VUB Alliantie Onderzoeksgroep Informatiesystemen actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van de leden van deze organisatie. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of