Foto van Anke Verbeke
  • Bron: Scopus
  • Berekend op basis van aantal in Pure opgeslagen publicaties en citaties van Scopus
20142021

Onderzoeksresultaten per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Expertise

Anke Verbeke (1994) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Université Toulouse II Jean Jaurès. Tijdens haar studies specialiseerde ze in stadsgeschiedenis en sociale geschiedenis waarbij ze zich vooral toelegde op de Nieuwe Tijd. Ze studeerde af in 2015 met een masterscriptie over de overlevingsstrategieën, retorische zelfrepresentatie en onderhandelingsstrategieën  van verarmde bejaarden in het late achttiende-eeuwse Brussel. Voor dit onderzoek baseerde ze zich op de uitgebreide reeks verzoekschriften tot opname, gericht aan het Brusselse Godshuis der Twaalf Apostelen. Sinds oktober 2016 is ze verbonden aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en het centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen (HOST), waar ze een doctoraatsproefschrift voorbereidt onder begeleiding van Prof. Dr. Anne Winter. Haar onderzoek spitst zich toe op de invloed van structurele sociale, economische en institutionele verschuivingen op de individuele handelsvrijheid, het weerstandsvermogen en de overlevingsstrategieën van arme ouderlingen in Brussel, Antwerpen en Gent tijdens de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw.

Office hours

Momenteel enkel op afspraak via Teams.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Anke Verbeke actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen