• Pleinlaan 2

  1050 Brussels

  Belgium

 • Bron: Scopus
 • Berekend op basis van aantal in Pure opgeslagen publicaties en citaties van Scopus
20142023

Onderzoeksresultaten per jaar

Persoonlijk profiel

Expertise

Social value of elite sport

Elite sport policy

Stimulation of grassroots sport participation

Ethics in sport

                                                                                                                                        

PERSONALIA

 

 

Geboortedatum: 9 februari 1989

Geboorteplaats: Dendermonde

Nationaliteit: Belg

Burgerlijke staat: in een relatie

Rijbewijs: B

  

WERKERVARING

Oktober 2014 – heden: PhD project The Social Value of Elite Sport 

Onderzoeksgroep SPLISS & SASO, VUB vakgroep SBMA

Januari 2014 – Juni 2014: Wetenschappelijk medewerker 

Onderzoeksproject: Ethiek in de sport, VUB vakgroep BETR

Maart 2013 – december 2014: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksproject:  Effectiviteit van Sportpromotionele Events, UGent team Sportmanagement & VUB vakgroep SBMA

September 2012 – februari 2013: Wetenschappelijk medewerker

 Onderzoeksproject: Ethiek in de sport, UGent team sportmanagement 

 

OPLEIDINGEN

2011 – 2012
2010 – 2012
 • PG Business Event Management a/d Artevelde Hogeschool Gent

 

 • Master Sportmanagement a/d Vrije Universiteit Brussel
2007 – 2010
 • Bachelor LO en Bewegingswetenschappen a/d Vrije Universiteit Brussel
2004 – 2007
 • Wetenschappen – Sport in het Koninklijk Atheneum Aalst
2002 – 2004
 • Moderne talen – Wiskunde in de Sint-Martinus Middenschool te Asse

 

 

Werkervaring: toelichting

Ethiek in de Sport

ICES voert in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een 2 jaar durende overheidsopdracht uit: “Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld”. Hiervoor werkt ICES samen met vier universiteiten (KUL, UA, UGent en VUB). In het kader hiervan was ik verantwoordelijk voor de input van zowel de UGent als de VUB.

Het deelluik van de UGent richtte zich in de eerste plaats op het inbedden van ethisch handelen op het bestuurs- en managementniveau van sportclubs. Concreet is er gewerkt rond de rol die de overheid kan spelen in het creëren van het juiste klimaat bij sportclubs, hoe sportclubs zelf ethiek in hun management kunnen inbedden, en welke zelfregulerende krachten aan het werk zijn om clubs te bewegen tot meer ethisch gedrag. Het project mondde onder meer uit in de managementbrochure ‘Ethiek ook in jouw sportorganisatie’.

Het accent van het VUB-deelluik ligt op de didactische ondersteuning om sportbegeleiders gericht te helpen bij ethisch verantwoord begeleiden, het stimuleren van pro-sociaal gedrag en het aanpakken van ethische dilemma’s. Op basis van dataverzameling in jeugd- en sportcontext werd een didactische tool opgesteld. Deze omvat concreet cursusmateriaal en tips die gehanteerd kunnen worden binnen de opleiding en bijscholing van lesgevers en trainers. 

Effectiviteit van Sportpromotionele Events

Dit Adhoc onderzoek kadert binnen het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en had als doel na te gaan in welke mate sportpromotionele evenementen effect hebben op de sportparticipatie. Voor de financierende overheden is het namelijk belangrijk te weten wat de ROI van de geïnvesteerde middelen is in termen van effecten op sportparticipatie. Tevens werden de organisatiekenmerken en succesfactoren in kaart gebracht van vier grootschalige events, zowel op het vlak van marketing en communicatie als sportpromotie. Het project mondde uit in een set van aanbevelingen die organisatoren van evenementen kunnen ondersteunen in het behalen van hun sportieve en extra-sportieve doelstellingen.

Masterproef

Mijn masterproef draagt de titel ’Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Voetbal: Analyse van de Vlaamse Proeftuin Open Stadion’. Het doel van de masterproef was een beeld te krijgen van het nut en de kracht van de Vlaamse proeftuin ‘Open Stadion’. Met behulp van de Vlaamse proeftuin ’Open Stadion’ stimuleert Open Stadion vzw (nu Football+Foundation) sinds 2008 de profvoetbalclubs om een duurzaam sociaal-maatschappelijk engagement op te nemen. Er werd aantoonbare (meer)waardecreatie gevonden en we formuleerden aanbevelingen hieromtrent met het oog op een verbeterde proeftuin ‘Open Stadion’. Open Stadion vzw was tevens mijn stageplaats als student Sportmanagement. 

BEKWAAMHEDEN & INTERESSES

 

IT-ervaring

 • MS Office : MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
 • Statistics: SPSS Inc., HLM
 • Presentation: Prezi
 • Mac OS X
 • Windows 

 

Socio-maatschappelijke ervaringen

 

Hobby’s

 • 3 jaar leider in de Chiro KKOS
 • Vrijwilligerswerk bij Special Olympics
 • Vrijwilligerswerk bij Football+ Foundation
 • Begeleider bij Fitness & Danscentrum DASA
 • Monitor bij Sportkampen
 • (zaal)voetballen
 • Sportcompetities opvolgen
 • Reizen

 

 

Talenkennis

 

Spreken

Schrijven

Begrijpen

Nederlands

moedertaal

moedertaal

moedertaal

Engels

zeer goed

zeer goed

zeer goed

Frans

basis

basis

basis

 

 

 

PERSOONLIJKHEID

 

Talenten

 • natuurlijk leiderschap
 • creatief
 • relativerend vermogen
 • teamplayer
 • omgaan met stress

 

Eigenschappen

 • sportief
 • verantwoordelijk
 • doorzettend
 • enthousiast
 • dynamisch

 

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Jens De Rycke actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of