Geen foto van Tom Bervoets
20102022

Onderzoeksresultaten per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Expertise

Tom Bervoets (1988) studeerde Geschiedenis (2010) aan de KU Leuven en Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer (2011) aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2019 verdedigde hij met succes zijn proefschrift 'Pleitbezorgers? De parochieclerus voor de Raad van Brabant in de achttiende eeuw' aan de KU Leuven. Dit werk werd in 2020 bekroond met de Mgr. De Clercqprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Als wetenschappelijk medewerker van het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht, later Vorst) inventariseerde hij meer dan 3700 civiele en criminele procesdossiers uit het rijke archief van de Raad van Brabant. Zijn onderzoek concentreert zich voornamelijk op de socio-religieuze en institutionele geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. Momenteel is hij verbonden aan HOST als coördinator van 'Getuigenissen'. Dit burgerwetenschapsproject, ingebed in het domein van de Digital Humanities, wil op grote schaal getuigenverklaringen en verhoren van verdachten uit criminele procesdossiers (1700-1900) digitaliseren, transcriberen en ontsluiten voor verder onderzoek.

Netwerk

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of