Foto van Tom Vanwing
  • Bron: Scopus
  • Berekend op basis van aantal in Pure opgeslagen publicaties en citaties van Scopus
20002023

Onderzoeksresultaten per jaar

Als u wijzigingen in Pure hebt gemaakt, zullen deze hier binnenkort zichtbaar zijn.

Persoonlijk profiel

Expertise

  • Tom Vanwing is de oprichter van de onderzoeksgroep LOCI en full time professor aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Departement Educatiewetenschappen (EDWE). Hij studeerde marketing en agogische wetenschappen, waarin hij doctoreerde op het thema professionalisering en innovatie in niet-formele educatieve instellingen, met een focus op gemeenschapsontwikkeling. Hij is ook mede-oprichter van de Brusselse volkshogeschool Citizenne (www.citizenne.be) en de Master in Onderwijs en Onderzoek voor Duurzame Ontwikkeling (MERSD) aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zijn onderzoek richt zich op hedendaagse ontwikkelingsvraagstukken met bijzondere aandacht voor gemeenschapsparticipatie en interdisciplinair onderzoek. Groepen, gemeenschappen en configuraties kunnen worden gezien als een 'ecosysteem', in voortdurende interactie met hun fysieke, economische en maatschappelijke omgeving. Het is de studie van deze dynamiek die nieuwe inzichten en alternatieven kan opleveren voor de sociale kwaliteit van het leven.

    Vanuit een humanistisch oogpunt heeft zijn praktijk een sterke focus op en waardering voor het potentieel van mensen, wie dat ook mogen zijn, ongeacht hun positie op de maatschappelijke ladder of waar (onder welke voorwaarden en omstandigheden) ze wonen. De mens kan zijn eigen leven vormgeven middels flexibele adaptatie, zelfregulering, agency, sociale interactie en creativiteit. Ook sociale systemen zijn in staat om zichzelf opnieuw te definiëren ten opzichte van maatschappelijke mythes, om sociale verhoudingen te herzien, en om te revitaliseren vanuit diverse culturele kennissystemen en menselijk initiatief.

    Hij doceert (onder andere) Inleiding tot de Agogische Wetenschappen; Andragologie; Management & innovatie voor de social - en non profit sector; Duurzame ontwikkeling: Educatieve theorieën en internationaal beleid; Gemeenschapsontwikkeling: discours, theorieën en paradigma's; Sociale en culturele transities  voor duurzaamheid en ontwikkeling; Systeemdenken in het onderwijs.

Vingerafdruk

Verdiep u in de onderzoeksgebieden waarop Tom Vanwing actief is. Deze onderwerplabels komen uit het werk van deze persoon. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • 1 Soortgelijke profielen

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of