OZR terugkeermandaat

Prijs: Fellowship awarded competitively

Description

VUB internal grant for Marie Skłodowska-Curie fellows to return to VUB after successful MSCA
Mate van erkenningInternational
Toekennende organisatieR&D centraal, Belgium