Prijs Renée De Bock-Doehaerd

  • De Groof, R. (Recipient)

Prijs: Prize (including medals and awards)

Description

Vakgroep Geschiedenis/ Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Prijs ter bekroning van de beste historische eindverhandeling)
Toekennende organisatieVrije Universiteit Brussel