VUB-prijs "Roger Van Geen" 1998, to Jan Danckaert for his FWO-project

Prijs: Prize (including medals and awards)

OrganisatiesUnknown