1)Berekening invloed hervorming BIV op basis van Euronorm en CO2 uitstoot op gedragswijziging. Contract. 2)Analyse van mogelijke rebound effecten van een hervorming van de BIV.

Projectdetails

!!Description

Deel 1: BIV hervorming

De Vlaamse Regering wenst de aankoop van milieuvriendelijke wagens in Vlaanderen te stimuleren en heeft hieromtrent een hervorming van de BIV uitgewerkt op basis van de Euronorm en de CO2-uitstoot van het voertuig (zie non paper hervorming BIV in bijlage). Op vraag van de Vlaamse Regering wordt in deze studie een inschatting gemaakt van de fiscale ontvangsten als gevolg van deze hervormde BIV en wordt er een vergelijking gemaakt met de ontvangsten indien de huidige BIV behouden blijft. Bijkomend werd ook de vraag gesteld om na te gaan welke invloed een dergelijke hervorming zal hebben op de vraag naar brandstofefficiëntere wagens. In deze studie wordt het effect van deze gedragsverandering van consumenten op de fiscale ontvangsten in kaart gebracht. Sectie 2 belicht het huidig belastingstarief en het nieuw belastingsschema dat door de Vlaamse Regering in overweging wordt genomen. In sectie 3 wordt een toelichting gegeven bij de mogelijke consumentengedragverschuiving naar brandstofefficiëntere wagens die als gevolg van de hervormde BIV kan ontstaan. Sectie 4 geeft daarna een gedetailleerd overzicht van de fiscale ontvangsten in het huidig en nieuw belastingsscenario voor nieuwe en tweedehandswagens. In sectie 5 wordt een samenvattend overzicht gegeven. Sectie 6 sluit tenslotte af met enkele conclusies.Deel 2: Rebound effecten

Op vraag van de Vlaamse administratie worden in het tweede deel van het rapport drie mogelijke rebound effecten bestudeerd die kunnen plaatsvinden als gevolg van een hervorming van de BIV op basis van de Euronorm en de CO2 uitstoot. Deze rebound effecten of bijeffecten worden in detail geanalyseerd om na te gaan wat het effect op de geschatte overheidsinkomsten is. In dit rapport ligt de nadruk op de gedragswijzigingen langs de aanbodszijde, evenals op de prijsvormingmechanismen die zich als gevolg van de belastinghervorming kunnen voltrekken op de nieuwe en de tweedehandsmarkt.De volgende 3 rebound effecten worden in detail besproken:

1. Het effect op de overheidsinkomsten als gevolg van een verschuiving naar leasingcontracten voor de aankoop van exclusieve (en meer vervuilende) wagens.

2. Het effect op de overheidsinkomsten als gevolg van een mogelijke prijsverandering die de autoconstructeur (of Belgische invoerder) doorvoert in functie van de nieuwe BIV.

3. Het effect op de overheidsinkomsten als gevolg van een drastische verschuiving op de tweedehandsmarkt, bepaald door het fiscaal onaantrekkelijk regime voor tweedehands Euro 0-1-2 dieselvoertuigen jonger dan 25 jaar.

AcroniemVLL59
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum29/07/1031/10/10

Keywords

  • statistiek

Flemish discipline codes

  • Other engineering and technology