Projectdetails

!!Description

Om de energietransitie te versnellen is er vanwege de wisselvalligheid van de energietransitie dringend behoefte aan energieopslag, zowel voor elektriciteit als voor warmte hernieuwbare hulpbronnen. Omdat een groot deel van ons energieverbruik bestaat uit thermische energie (78% in de gebouwde omgeving), en zo er is een grote hoeveelheid ongebruikte restwarmte op lage temperatuur (8900 PJ in Europa), thermische energieopslag biedt een route naar overbrugging beschikbaarheid en vraag. Verliesvrije compacte warmteopslag op lange termijn is de ontbrekende schakel, en thermochemische energieopslag (TCES) heeft de potentie om deze rol te spelen. Helaas ontberen de huidige TCES-concepten flexibiliteit als een precieze aansluiting tussen het fasediagram van TCES-materialen, het systeemontwerp en de temperatuurvraag van een toepassing zijn nodig.4TunaTES zal een baanbrekende flexibele TCES-technologie leveren die eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende toepassingen(variabele in- en uitgangstemperaturen) en daarmee de ontwikkelingskosten met 90% verlagen omdat de R&D die het proces niet hoeft te zijn
herhaaldelijk opnieuw gedaan. 4TunaTES ontwikkelt een TCES-prototype dat kan worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik, waarbij drie uitdagingen worden aangepakt: 1)
radicaal nieuwe TCES-materialen met afstembare fasediagrammen door gebruik te maken van een tweede gas of doteermiddelen, 2) warmtewisselende componenten met een
hoge mate van productieflexibiliteit, en 3) revolutionaire systemen met aan elektriciteit aangepaste thermodynamische cycli.
AcroniemEUAR177
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2431/01/28

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Physical chemistry not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.