Een categorische studie van (dualiteitsmechanismen in) quantitatieve functionaalanalyse.

Projectdetails

!!Description

Dualiteitsmechanismen vormen een belangrijk hulpmiddel bijhet bestuderen en representeren van wiskundige structuren, in het bijzonder bij het bouwen van funtoriële verbanden. Eén van de belangrijkste voorbeelden uit de functionaalanalyse is de beroemde Gel'fand-Naimark-dualiteit tussen de compacte Hausdorff-ruimten en commutatieve unitale C*-algebra's. Het doel van dit project is het zoeken naar en bestuderen van gelijkaardige dualiteiten voor ruimere categorieën van metrisch gegenereerde, locaal convexe approach algebra's, alsook het gebruik van deze resultaten voor het verder bestuderen van dergelijke approach algebra's.

AcroniemFWOKN169
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/07

Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences