Een compact lever-op-een-chip uitleessysteem: het combineren van fluorescentie en Raman microscopie om het effect van steatogene geneesmiddelen op de lever te monitoren

Projectdetails

!!Description

Het huidige proces dat wordt gebruikt om te beoordelen of een
geneesmiddel leverschade kan veroorzaken, berust op langdurige
preklinische dierproeven. De resultaten van deze proeven geven
echter vaak onvoldoende informatie over de manier waarop het
geneesmiddel reageert met het menselijk lichaam. Dit heeft al vaak
geleid tot het terugroepen van bepaalde geneesmiddelen. Lever-opchip modellen, gebaseerd op 3D coculturen van levercellen, zouden
een verbeterd preklinisch testsysteem kunnen bieden om de
mechanismen van bepaalde pathologische aandoeningen te
bestuderen. Een groot deel van deze chips wordt momenteel
geanalyseerd met behulp van optische fluorescentie. Maar de
meeste fluorescerende kleurstoffen zijn toxisch voor de cel, wat enkel
eindpunt analyse mogelijk maakt. Om ook de interactie van een
geneesmiddel met de levercellen te kunnen onderzoeken, is realtime monitoren van de fysiologische condities van een orgaan-opchip model met een label-vrije techniek vereist. In het voorgestelde
onderzoek willen we een compact fluorescentie en Ramangebaseerd uitleessysteem ontwikkelen om het steatogene en
fibrogene karakter van een geneesmiddel te monitoren in een
microfluïdische lever chip. Met dit compact uitleessysteem wensen
we de mogelijkheden van Raman spectroscopie voor biomedische
toepassingen aan te tonen en de weg te effenen naar verbeterde
uitleessystemen voor lever-op-chip modellen
AcroniemFWOTM1150
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Gecombineerde fluorescentie en op Raman gebaseerde uitleeseenheid
  • Geneesmiddeltoxiciteit
  • Lever-op-een-chip

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Photonics, optoelectronics and optical communications
  • Physiological biophysics
  • Medical biotechnology diagnostics
  • Biosensors
  • Microfabrication and manufacturing

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.