Een vergelijkend statistisch onderzoek van de digitalisatienauwkeurigheid van cinematografische en videoanalyse systemen in biomechanisch bewegingsonderzoek.

Projectdetails

!!Description

Hoewel 16-mm-cinematografie in de biomechanische bewegingsonderzoek nog altijd de standaard is voor kinematisch analyses van menselijke bewegingen, zijn de operationele kosten van cinesystemen heden zo sterk opgelopen dat analysesystemen op basis van videotechnologie een aantrekkelijk alternatief vormen. Het is daarom de bedoeling van deze studie de prestaties van de huidige geavanceerde videotechnologie in biomechanisch bewegingsonderzoek ten opzichte van de klassieke 16-mm-cinematografie terug te evalueren. Het betreft hier vooral de digitaliseringsnauwkeurigheid wrrbij de coördinaten van merkpunten in identieke video- en cinebeelden op eenzelfde wijze opgemeten worden en statisch met gekende ijkwaarden worden vergeleken.
AcroniemOZR172
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/99

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.